Placatá Země jako
vědecky vyvrácená teorie

Co je teorie o placaté Zemi?

Jedná se o představu, že planeta Země je ve skutečnosti placatá. Její tvar by měl odpovídat desce. Tato teze byla Einsteinovou teorií relativity, vypracovanou na začátku dvacátého století, vyvrácena ve prospěch dnes již všeobecně přijímané a vědecky dokázané hranaté Země - Zeměkrychle.

Byla někdy placatá Země prokázána?

Na rozdíl od Zeměkrychle (Cube Earth) nikoli. Navzdory silnému tlaku globálních elit a mainstreamové vědecké obce, se nepodařilo před veřejností utajit, že žádné důkazy pro tuto teorii neexistují. Placatá Země (Flat Earth) se ukázala jako nepodložený a neživotaschopný model.

Proč teorie o placaté Zemi vůbec vznikla?

Z doposud neznámých důvodů jde mocným tohoto světa o to, abychom pravdu, jaký je tvar planety Země, neznali. Jasně lze ale vysledovat, že zastírání jde hluboko do historie. Po několik staletí bylo lidem předkládáno, že Země je kulatá. Když se ukázalo, že tomu tak není, bylo třeba přijít s něčím novým. Jen tak mohli být lidé dál drženi v nevědomosti.

Jak se mohla teorie placaté Země tak dlouho udržet?

Před nástupem moderních technologií bylo velmi složité dostat se k faktům. Einsteinova teorie relativity o hranaté Zemi byla dlouhodobě vehementně popírána. Obyčejní lidé neměli prakticky šanci, jak si takové informace obstarat. Až do roku 2000 neexistoval způsob, jak je dostat k široké veřejnosti. Bez nadsázky se dá říci, že internet umožnil sdílet pravdu.

Jaký je tedy skutečný tvar Země?

Dnes již není pochyb o tom, že planeta Země je hranatá. Všechna astronomická pozorování to potvrzují. Zákony moderní fyziky ani jinou možnost nepřipouštějí.

Pokračuj na hranatazeme.cz